Posted inActualitate

Un sãtean din Tanacu si-a pus poartã pe un drum public, cu largul concurs al primãriei – Vremea noua

Un sãtean din Tanacu si-a pus poartã pe un drum public, cu largul concurs al primãriei – Vremea noua

– Advertisement –

ILEGAL… Un bãrbat din comuna Tanacu, Gheorghe Hurdubaia (în foto), se aflã în mare încurcãturã. Nu poate ajunge cu utilajele la terenul pe care l-a primit mostenire de la pãrinti, din cauzã cã drumul de acces a fost blocat de o poartã pusã de un vecin de-al sãu, care are curtea în apropierea drumului. Cazul a ajuns în instantã, însã s-a solutionat în defavoarea lui, pe motiv cã drumul este al primãriei. De cealaltã parte, Primãria Tanacu se pare cã nu prea se grãbeste sã deblocheze drumul si nici sã-l tragã la rãspundere pe cel care a blocat accesul consãtenilor pe terenurile lor. Asa cã Gheorghe Hurdubaia s-a decis sã facã publicã toatã aceastã tãrãsenie cu poarta buclucasã, spunând cã niciunde nu s-a mai vãzut sã pui o poartã pe un drum public.

Cu mai bine de 20 de ani în urmã, Constantin Hurdubaia a achizitionat o casã aflatã la câtiva metri de locuinta sa. Cele douã proprietãti erau separate de un drum public, pe care bãrbatul l-a blocat cu o poartã din metal. A pus-o fãrã a avea acordul primãriei si fãrã sã se gândeascã cã astfel împiedicã accesul altor consãteni de-ai sãi pe terenurile lor. Unul dintre ei este Gheorghe Hurdubaia. Acesta spune cã de 20 de ani se uitã cum institutiile statului sunt incapabile sã deblocheze un drum care figureazã în documentele primãriei. „Suntem patru proprietari de terenuri care nu mai putem sã ne folosim de bunul nostru din cauza acestei porti. Mi-am cãutat dreptatea în instantã, dându-l în judecatã pe cel care a pus poarta în drum, însã instanta nu mi-a dat câstig de cauzã pe motiv cã drumul apartine primãriei, si prin urmare aceastã institutie ar trebui sã deschidã proces. Asa cã am mers la primãrie si i-am convins pe cei de acolo sã-l dea în judecatã pe Constantin Hurdubaia,

 » Citește mai mult…