Posted inActualitate

Câteva unități școlare din județ vor fi reabilitate pentru a fi incluse în rețeaua „școlilor verzi”

Câteva unități școlare din județ vor fi reabilitate pentru a fi incluse în rețeaua „școlilor verzi”

Ministerul Educației a publicat lista proiecteloreligibile în vederea obținerii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)pentru crearea infrastructurii școlare la standarde europene și globale de dezvoltare sustenabilă. Din totalul de 227 de proiecte eligibile, patru vor fi implementate de autoritățile din județul Vaslui.

 

În urma încheierii etapei de evaluare a eligibilității solicitanților și proiectelor, Ministerul Educației a dat publicității, pe 17 ianuarie, lista cu proiectele admise (eligibile) din cadrul apelului „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”. Este vorba despre o investiție ce va fi finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență(PNRR), Componenta C15 – Educație. Lista cuprinde 227 de proiecte eligibile, patru dintre acestea vizând executarea de lucrări în vederea creșterii eficienței energetice în școli din județul Vaslui.

Au fost declarate eligibile următoarele proiecte din județ:

• Executare lucrări în vederea creșterii eficienței energetice pentru Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, comuna Ștefan cel Mare;

• Creșterea eficienței energetice a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Pufan”Vaslui, corp C1 – „Școală verde”;

• Creșterea performanței energetice la Școala Negrești, prin modernizare clădire existentă cu destinație unitate de învățământ, orașul Negrești;

• Implementarea conceptului de „Școală verde” în municipiul Vaslui.

În cadrul acestui apel, va fi alocată suma de225.000.960 de euro fără TVA, obiectivul investiției fiind acela de a asigura sustenabilitatea unităților de învățământ preuniversitar prin tranziția la școli verzi. Astfel, prin intermediul acestui apel, toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii și județe), precum și subdivziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București (sectoare) pot obține granturi atât pentru reabilitarea unităților de învățământ existente, cât și pentru construirea unor noi unități de învățământ, în vederea dobândirii de către acestea din urmă a statutului de „școală verde”.

Sprijinul financiar acordat prin acest apel de proiecte este distribuit astfel: • subcomponenta I(reabilitare energetică) – reabilitarea de unități de învățământ care să intre în rețeaua școlilor verzi,

 » Citește mai mult…